Chuyên mục
MMO

Lê Viết Phôn – Trưởng thành trong gian khó

Lê Viết Phôn sinh ra trong nghèo khó bố mẹ đều đi lính thời kì 1975. Tuy nhiên không vì thế mà tự ti, trái lại Lê Viết Phôn còn mạnh mẽ và theo đuổi con đường với giấc mơ giảng đường đại học. Năm 2010 mục tiêu vào Đại Học của Lê Viết Phôn thành hiện thực khi vào Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng. Năm 2014 Lê Viết Phôn ra trường và làm việc tập Tập Đoàn Legence Hyaat Đà Nẵng.

Lê Viết Phôn – Nghị lực để tiến về phía trước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *